tu jesteś: strona główna>Projekty>Biuro Zrównoważonego Transportu


    Biuro Zrównoważonego Transportu Polskiego Klubu Ekologicznego

Biuro Zrównoważonego Transportu (BZT) jest projektem realizowanym od marca 1999 roku przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Głównym zadaniem Biura jest promocja w Polsce "Alternatywnej polityki transportowej" opracowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz upowszechnianie rozwiązań przyjętych w uchwale Rady Miasta Warszawy w sprawie zrównoważonej polityki transportowej Stolicy. Celem projektu jest również wzmacnianie PKE poprzez współpracę z innymi członkami Klubu w ramach promocji i wdrażania zrównoważonej polityki transportowej.

CELE I DZIAŁANIA

Mając na względzie zmniejszanie potrzeb transportowych oraz popieranie rozwoju transportu niezmotoryzowanego i publicznego, Biuro przyjmuje za cele działania:

  • ułatwienie i koordynowanie wysiłków pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) i innych zainteresowanych grup i osób na rzecz wspierania zrównoważonej polityki transportowej i równoprawnego systemu transportowego;
  • usprawnianie przepływu informacji między POE a organami administracji publicznej i mediami, tj. wzmacnianie POE w zakresie realizacji polityki zrównoważonego transportu;
  • dostarczanie dokładnej informacji o wpływie trendów w polityce transportowej i decyzji transportowych na społeczeństwo, środowisko przyrodnicze i gospodarkę w Polsce;

BZT monitoruje zmiany rozwiązań legislacyjnych oraz decyzje i poczynania organów administracji publicznej dotyczące transportu, w szczególności systemu budowy sieci autostrad i innych szkodliwych dla środowiska naturalnego działań w zakresie polityki transportowej.

Projektem zarządza Komitet Sterujący złożony z ekspertów i działaczy transportowych PKE i innych POE, który wyznacza najważniejsze kierunki działania BZT. Bieżącą pracą Biura kieruje koordynator Marcin Harembski. BZT współpracuje ściśle z innymi POE o podobnych celach, m. in. z Biurem Wspierania Lobbingu Ekologicznego. Projekt jest finansowany głównie ze środków Rockefeller Brothers Fund.

 

Osoby zainteresowane współpracą lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Biura Zrównoważonego Transportu, lub kontaktu z Marcinem Harembskim, koordynatorem projektu ( tel/fax: + 22 831-28-30 lub bzt@most.org.pl ).