tu jesteś: strona główna>Projekty>Wspólpraca z gminami


"Dokonania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz kwalifikacje kadr realizujących politykę ekologiczną w gminach"

Był to projekt o wyjątkowym znaczeniu i dużej randze nie tylko ze względu na to, że żadna instytucja ani organizacja nie podjęła się przeprowadzenia tak kompleksowych badań ankietowych we wszystkich 2489 gminach na ten temat, ale także wielkim wyzwaniem dla autora projektu i Okręgu Mazowieckiego PKE. Założeniem projektu było przygotowanie odpowiedniej ankiety, przeprowadzenie badań za pomocą 160 profesjonalnych ankieterów   we wszystkich gminach w Polsce, opracowanie wyników i wydanie na tej podstawie raportu końcowego. W wydanym Raporcie"Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku"  nie uwzględniono danych tylko z trzech gmin w Polsce, które odmówiły udziału w badaniach. Pozostałe 2486 gmin o różnym charakterze miejskim, wiejskim i miejsko -wiejskim wzięły udział w badaniach.  Cały proces zbierania informacji spotkał się z dużym zainteresowaniem w gminach, był rekomendowany także przez Ministerstwo Środowiska, w imieniu którego podsekretarz stanu wystosował pismo popierające ideę badań. Wywiady kwestionariuszowe realizowane były głównie w czerwcu 2000 roku, natomiast później odbyła się żmudna praca podsumowująca całość badań. Końcowy Raport został wydany w 2001 roku i otrzymały go wszystkie gminy, biblioteki publiczne, Urzędy Centralne związane z ochroną środowiska, Komisje Sejmowe i Senackie oraz inne instytucje zgłaszające swoje zainteresowanie. Raport został wydany w ograniczonym nakładzie 3,0 tys. egzemplarzy.

Opisany Raport otrzymał drugie miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych w Przysieku we wrześniu 2001 roku w kategorii wydawnictw popularnonaukowych.

W ramach upowszechniania zebranych i przetworzonych informacji gmin, autor badań, dr. Ryszard Kalbarczyk systematycznie publikuje artykuły w Biuletynie Polskiego Klubu Ekologicznego. (do ściagniecia poniżej w formacie .doc)

 

Badania ankietowe gmin pn. "Dokonania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz kwalifikacje kadr realizujących politykę ekologiczną w gminach" były realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2000-2001.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy do , lub kontaktu z dr. Ryszardem Kalbarczykiem koordynatorem projektu ( tel/fax: + 22 831-28-30 ).