Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejąca od 1981 roku, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski.


Spotkania w Klubie odbywają się w 1 i 3 czwartek miesiąca, w godz. 17.00 - 19.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail: pkeom.info@gmail.com