tu jesteś: strona główna>Projekty>Komisja ochrony klimatu i powietrza>Kampania klimatyczna


KAMPANIA KLIMATYCZNA - CLIMATE CHANGE

Kampania Klimatyczna jest priorytetowym projektem roku 2005 - 2006 realizowanym przez Friends of the Earth Europe. Kampania prowadzona jest od 4 lat przez kraje takie jak: Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Słowacja, Czechy i ma na swoim koncie liczne sukcesy. W tym roku do grona aktywistów dołączył Polski Klub Ekologiczny (Friends of the Earth Poland).

Celem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi uczestników Konferencji Klimatycznej (spotkania stron Protokołu z Kyoto), która odbędzie się w grudniu 2005 roku w Montrealu, na skutki zmian klimatycznych. W ramach kampanii prowadzone są równolegle działania obejmujące:

Akcje „demonstracyjne” – mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, mediów oraz władz rządowych na problemy zmian klimatycznych.

Aktywny udział w kreowaniu zmian legislacyjnych na arenie europejskiej oraz narodowej (zgłaszanie propozycji zmian i poprawek do tworzonych dokumentów, lobbing w kręgach rządowych).

W ramach realizacji pierwszego punktu planowana jest akcja malowania „przesłania klimatycznego” na drewnianych panelach (patrz rys. powyżej). Panele będą tworzone podczas lokalnych akcji na terenie całej Europy. Około 2,5 tysiąca kolorowych „klimatycznych obrazów” zostanie użyte do budowy instalacji w Montrealu 3 grudnia 2005 roku.

Kampania klimatyczna w Polsce:

Realizacja Kampanii zakłada udział lokalnych kół Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego oraz ewentualny udział innych okręgów Polskiego Klubu Ekologicznego.

W pierwszym tygodniu września prowadzone będą lokalne kampanie „malowania przesłania klimatycznego” w szkołach, przedszkolach, na ulicach oraz w pozostałych zaproponowanych przez uczestników projektu miejscach. Akcje będą miały charakter jednodniowy. Wszystkie niezbędne materiały tzn. drewniane panele, farby i pędzle zostaną zapewnione (być może dostępna będzie również prezentacja multimedialna dotycząca zmian klimatycznych oraz film).

 

6 sierpnia 2005 w siedzibie PKE Okręgu Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11, lok. 16 odbyło się spotkanie dotyczące projektu. Poniżej znajdują się materiały ze spotkania:

ulotka dotycząca kampanii (dokument w formacie pdf. 140kb)

prezentacja ze spotkania organizacyjnego (dokument w formacie pdf. 280kb)

Zachęcamy do udziału w akcji!!!

Koordynacja i informacja:

  1. Aleksandra Arcipowska: qarcipowska@is.pw.edu.pl tel. 505188333

  2. Urszula Steranowicz: urszula_stefanowicz@yahoo.com tel. 692243793


Linki:


 
Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022)
827-33-70