tu jesteś: strona główna>Nowości


Konferencja "Kształtowanie infrastruktury transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: rola państw członkowskich UE i społeczeństwa obywatelskiego".
Podczas konferencji, zorganizowanej wspólnie przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego
i Europejską Federację "Transport & Environment" poruszano przede wszystkim kwestie polityki Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej oraz jej roli w dekarbonizacji sektora transportu. Ważnym punktem było także określenie priorytetów Polski przy określaniu polityki infrastrukturalnej Unii i analiza wpływu polityki transportowej na gospodarkę i emisję gazów cieplarnianych. 

Konferencja została podzielona na dwie części - pierwsza dotyczyła zagadnienia transportu w wymiarze europejskim i krajowym, natomiast druga skupiła się wokół wymiaru lokalnego. Panele poprowadzili dr hab. Zbigniew Karaczun, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Prezentację podczas spotkania wygłosili:

Gabriela Popowicz, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: Wprowadzenie do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji (TEN-T i Polityka Spójności)

Nina Renshaw, Deputy Director, Europejska Federacja 'Transport & Environment' (T&E): Rola polityki infrastrukturalnej w unijnym celu dekarbonizacji sektora transportu;

Anna Midera, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Priorytety Polski dla przyszłej polityki infrastrukturalnej UE: ich wpływ na sektor transportu w Polsce i polityki regionalne;

Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Stowarzyszenie 'Zielone Mazowsze' oraz ekspert ds. polityki transportowej - Przedstawienie stanowiska ekologiczno-społecznego nt. rewizji unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej, w tym dotyczącej TEN-T

prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, Wpływ polityki transportowej na energochłonność gospodarki i emisję gazów cieplarnianych

Rafał Kubacki, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"; Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na lokalne społeczności (na przykładzie DK 16)

Aleksandra Arcipowska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Studium przypadku konfliktu drogi Via Baltica z Doliną Rospudy oraz jego wykonalne pozytywne rozwiązanie

Przemek Kalinka, CEE Bankwatch Network, Fundusze unijne na transport: doświadczenia lat 2007-2013 oraz szanse na lata 2014-2020

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na konferencji i cenne głosy w dyskusji.

 


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail: pkeom.info@gmail.com