tu jesteś: strona główna>Nowości>Apel do Rosji


19 luty 2003, Warszawa

Apel Koalicji Klimatycznej w sprawie ratyfikowania przez Rosję Protokolu z Kioto

19 lutego koalicja zwrocila sie do Pana Premiera Michaiła Kasjanowa oraz do najwyższych władz państwowych Federacji Rosyjskiej z apelem o podjęcie zdecydowanych kroków, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację Protokołu z Kioto przez Rosję. Polska wersja listu zostala rozeslana do mediow, natomiast wersję rosyjską przekazano do MSZ, Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Kancelarii Premiera. Obiecano nam ze list dotrze do adresata. Poza tym poprzez MSZ zostanie tez skierowany do naszej Ambasady w Moskwie.


Warszawa, 19 luty 2003 r.

 

Pan Michaił Kasjanow
Premier Federacji Rosyjskiej

 

Apel Koalicji Klimatycznej

w sprawie ratyfikowania Protokołu z Kioto przez Federację Rosyjską

My, członkowie Koalicji Klimatycznej "Zatrzymać Globalne Ocieplenie" utworzonej przez polskie organizacje pozarządowe zwracamy się do Pana Premiera Michaiła Kasjanowa oraz do najwyższych władz państwowych Federacji Rosyjskiej z apelem o podjęcie zdecydowanych kroków, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację Protokołu z Kioto przez Rosję.

Protokół z Kioto poświęcony ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych to jedno z najważniejszych międzynarodowych porozumień ekologicznych. Został on już ratyfikowany przez ponad 100 państw. Aby umowa ta mogła wejść w życie niezbędna jest jeszcze jej ratyfikacja przez Federację Rosyjską.

Protokół z Kioto został już ratyfikowany przez 28 wysokorozwiniętych państw z tzw. Załącznika I, które odpowiedzialne są za 43,7% całkowitej światowej emisji gazów szklarniowych. To ciągle zbyt mało!  Wejście w życie Protokołu nastąpi jedynie w przypadku gdy ratyfikują go kraje, których łączna emisja dwutlenku węgla w 1990 r. wyniosła co najmniej 55% zsumowanej emisji Stron z Załącznika I. Nadal brakuje więc 11,3%. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Australia, które są odpowiedzialne za ponad 30% całkowitej emisji, zadeklarowały, że nie przystąpią do tego porozumienia. W tej sytuacji ratyfikacja Protokołu przez Rosję - która odpowiada za 17,4 % światowej emisji gazów szklarniowych - będzie miała kluczowe znaczenie dla wejścia tej umowy w życie.

Federacja Rosyjska wielokrotnie składała na forum międzynarodowym deklaracje, że dokona ratyfikacji Protokołu z Kioto. Obietnicę tę złożył m.in. prezydent Władimir Putin przed Szczytem Ziemi w Johannesburgu. Apelujemy o jak najszybszą realizację powyższych deklaracji.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż działania na rzecz ochrony klimatu nie mogą ograniczyć się jedynie do ratyfikacji Protokołu z Kioto. Zapewnienie stabilności ekosystemu naszej planety wymaga dalszych, bardziej rygorystycznych ograniczeń emisji gazów szklarniowych. Warunkiem osiągnięcia postępu w tej dziedzinie jest intensyfikacja współpracy międzynarodowej i prowadzenie aktywnej polityki ochrony klimatu na szczeblu krajowym.  

           W imieniu Koalicji Klimatycznej
           Urszula Burkot
           Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego
           Okręgu Mazowieckiego