tu jesteś: strona główna>Nowości>Stanowisko w sprawie lotniska


Warszawa,  dnia 27 lutego 2003 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Plac Bankowy 3/5
Warszawa

 Stanowisko Zarządu Okręgu Mazowieckiego - Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23. 01 . 2003 przedstawiam stanowisko Zarządu Okręgu Mazowieckiego - Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Uważamy, że należy poddać wnikliwej analizie prognozy wzrostu ruchu lotniczego, uwzględniając  aktualne tendencje światowe i ewentualnie zrewidować plany rozbudowy ; ponadto poważnie należy rozważyć celowość łączenia ruchu pasażerskiego i cargo.

Wszelkie decyzje  dotyczące ewentualnej rozbudowy obecnego Portu należy poprzedzić rzetelną oceną oddziaływania na środowisko tego wariantu oraz co najmniej głównych wariantów alternatywnych, wymienionych niżej.

Port Lotniczy to zarazem źródło zakłóceń środowiska jak i szansa rozwojowa dla otaczającego regionu. Ten wzgląd każe ważyć decyzje w oparciu o pełne rozeznanie skutków dla wszystkich dostępnych analizie wariantów. Istnieją trzy poważne i rozważane rozwiązania tej lokalizacji - wiążące się istotnie z szansami rozwoju poszczególnych obszarów Mazowsza, jak też z rozproszeniem lub kumulacją zakłóceń.

 1. rozbudowa istniejącego lotniska;
 2. drugie lotnisko w tak zwanej Mazowieckiej Strefie Ekonomicznej (Wrona na północ od Modlina);
 3. drugie lotnisko w trójkącie:  Warszawa - Skierniewice - Łódź a nawet: Warszawa - Radom - Łódź.

Warianty powyższe skutkują też poważnie na układ transportowy Mazowsza , jak i komunikację miejską Stolicy. Czy szczęśliwe , dogodne położenie obecnego lotniska wobec siedziby władz - aspirującego do ważnej roli europejskiej - państwa , nie może być zakłócone przeciążeniem ruchem towarowym lub nadmiernym ruchem pasażerskim? Czy kumulacja uciążliwości narastających wraz ze wzrostem ruchu nie przekroczy akceptowalnych granic dla dużych i ważnych obszarów Warszawy?

Poważna odpowiedź na te pytania może być dostępna tylko po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko wszystkich prawdopodobnych wariantów -  a przynajmniej wyżej wymienionych jako najpopularniejszych. Warszawa jako jedna ze stolic Zjednoczonej Europy ma przed sobą wielkie szanse - musimy zadbać aby wybierać tylko optymalne decyzje dla ich realizacji.

Przy okazji zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorygowanie rozdzielnika , w którym omyłkowo  jesteśmy umieszczeni pod nazwą Mazowiecki Klub Ekologiczny pod adresem prywatnym jednej z członkiń Klubu. Prawidłowa nazwa i adres znajdują się na niniejszym druku,  gorąco zapraszamy na stronę  www.most.org.pl/pke-om.    

           Prezes Okręgu Mazowieckiego
           Polskiego Klubu Ekologicznego
            
           Urszula Burkot

 


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 831-28-30
e-mail: pke-klimat@wp.pl