tu jesteś: strona główna>Nowości>Regulamin Koalicji klimatycznej


20 luty 2003, Warszawa

Zmiany w Regulaminie Koalicji Klimatycznej

15 lutego, w Warszawie na spotkaniu założycielskim Koalicji Klimatycznej zostal oficjalnie przyjety Regulamin funkcjonowania koalicji klimatycznej. Projekt tego dokumentu, pod innym tytułem, przygotowany przez Sekretariat koalicji, został rozesłany do członków koalicji na tydzień przed tym spotkaniem. Podczas prac nad końcowym kształtem regulaminu, pewne zapisy sprecyzowano, uaktualniono, a także dodano nowe. Wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 • Wydłużono okres składania zastrzeżeń ze strony członków koalicji związanych z  przystąpieniem nowej organizacji do koalicji. Okres ten wydłużył się z 7 do 14 dni od momentu powiadomienia przez Sekretariat łączników organizacji członkowskich. Oprócz tego,  zastrzeżenia co do akcesu nowych organizacji, musza być zgłaszane przez przedstawicieli władz statutowych z jednoczesnym podaniem powodu ich sprzeciwu.
 • W zasadach funkcjonowania koalicji sprecyzowano sprawę formułowania oficjalnego stanowiska koalicji, które w obecnej chwili następuje jedynie w przypadku, gdy wszystkie organizacje członkowskie jednogłośnie popierają propozycję takiego stanowiska. W przypadku, gdy którakolwiek z organizacji wnosi sprzeciw do propozycji stanowiska, nie może ono być sygnowane nazwą koalicji. Jeśli natomiast, którakolwiek z organizacji nie odniesie się w żaden sposób do propozycji stanowiska, wówczas takie stanowisko może być wystosowane, przez pozostałe organizacje, z podaniem informacji, że organizacje te są członkami koalicji. W szczególnych przypadkach koalicja może udzielić plenipotencji jednej z organizacji członkowskich, do wyrażania oficjalnego stanowiska całej koalicji.
 • Inną zasadą, która została uściślona, było nadanie upoważnienia do podpisywania oficjalnych dokumentów koalicji osobie z zarządu organizacji goszczącej sekretariat koalicji.
 • Równocześnie rozszerzono zakres form działania koalicji. Dodano zapisy o prowadzeniu działań edukacyjnych, których celem będzie poszerzenie świadomości społeczeństwa, w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony klimatu. Koalicja, jako całość, jak również jej poszczególni członkowie, podejmą się także prowadzenia projektów i kampanii klimatycznych. Jedną z form działalności koalicji będzie również formułowanie i wygłaszanie stanowisk koalicji w sprawach istotnych z punku widzenia ochrony klimatu.
 •  Robert Jeszke
  /Sekretariat Koalicji Klimatycznej/

   

  Pełny tekst Regulaminu Koalicji Klimatycznej w formacie .doc [ 81 kb] do ściagniecia przez ponizszy link - dalej >>>