tu jesteś: strona główna>Programy rolno-środowiskowe


Informacje i wydarzenia z 2002 roku

Johannesburg - co dalej ?! - relacja ze spotkania u Prezydenta RP po Szczycie Ziemi ( artykul zamieszczony w Biuletynie PKE nr 12/2002).

Biuletyn Klimatyczny nr 2 - ukazal się drugi już nr elektronicznego Biuletynu Klimatycznego. - Biuletyn w  formacie .pdf (294kb) do ściągnięcia bezpośrednio przez powyższy link, lub ze strony Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

CAN CEE vs. PKE-OM - Dnia 19 listopada, odbyło się w Warszawie spotkanie reprezentantów Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego z regionalnym promotorem Sieci Climate Action Network Central and Eastern Europe, Lidiją Zivcic.

Czwarte Seminarium Energia i Środowisko (SEE4) - W ramach czwartej edycji seminariów na temat Energii i Środowiska, w dniach 12-16 Listopada, odbyło się w Budapeszcie 5 dniowe szkolenie w zakresie zagadnień ochrony klimatu, zorganizowane przez CANCEE i węgierski Energy Club.

Biuletyn Klimatyczny nr 1 - ukazal się pierwszy nr elektronicznego Biuletynu Klimatycznego wydawanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy wspólpracy z Center for Clean Air Policy i Polskim Klubem Ekologicznym - Okręgiem Mazowieckim. - Biuletyn w  formacie .pdf (294kb) do ściągnięcia bezpośrednio przez powyższy link, lub ze strony Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

Szczyt Ziemi w Johannesburgu 2002 r. - szczytem nadziei dla jednych, dla drugich szczytem marnotrawstwa - artykul na temat Szczytu Ziemi w Johannesburgu, zamieszczony w Biuletynie PKE nr 10/2002

Wieści z CAN CEE - informacje ze spotkania organizacyjnego Climate Action Network Central and Eastern Europe, które odbyło się w dniach 14-16 października br. w miejscowości Bankya (Bułgaria).

Kulminacja kampanii FoEI "Nie pozwólmy wielkiemu biznesowi rządzić światem" - Międzynarodowa Organizacja Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth International - FoEI) wzywa rządy do podjęcia bardziej aktywnych działań zmierzających do ocalenia konferencji Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu.

Nowe publikacje PKE-OM z projektu "Zatrzymac globalne ocieplenie..."

Informacje nt. warsztatów w Kazimierzu (20-23.06.2002)

Zalożenia programowe Koalicji Klimatycznej

List do władz w sprawie ratyfikacji Protokołu z Kioto