tu jesteś: strona główna>Nowości


Informacje i wydarzenia z 2003 roku

UWAGA!!! Zmiana adresu Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręgu Mazowieckiego - PKE-OM zmienił swoją siedzibę, nowy adres to: ul. Mazowiecką 11, lokal nr. 16, II piętro, Warszawa

Apel PKE do Ministra Środowiska ws.  odrzucenia 'Linking Directive' - W związku z szybką akcją przeprowadzana przez FoE-Europe, zwiazana ze zbliżającym się spotkaniem Rady UE na szczeblu Ministrów Środowiska planowanym na 22 grudnia br., w dniu 17 grudnia br. Polski Klub Ekologiczny wystosował  apel do Ministra Srodowiska, podpisany przez Prof. Witkowskiego w sprawie odrzucenia projektu  dyrektywy łączącej handel emisjami z wykorzystaniem instrumentów elastyczności Protokołu z Kioto (tzw. Linking Directive), ktora ma umożliwić wykorzystywanie jednostek redukcji emisji pochodzących z projektów wspólnych wdrożeń (Joint Implementation) i CDM do wypełniania zobowiązań określonych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. >> więcej

Zdjęcia z akcji: WTO, nie chcemy genetycznie modyfikowanej żywności (gmo) !

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na Rynek Starego Miasta w dniu 6 grudnia (sobota) w godz. od 10.00-17.00 na spotkanie z olbrzymim Pomidorem podróżującym po Europie w ramach międzynarodowej kampanii prowadzonej przez Friends of the Earth: Bite -Back, WTO Hands off our food. 

UWAGA!! Kampania: WTO, nie chcemy genetycznie modyfikowanej żywności (gmo) !

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na Rynek Starego Miasta w dniu 6 grudnia (sobota) w godz. od 10.00-17.00 na spotkanie z olbrzymim Pomidorem podróżującym po Europie w ramach międzynarodowej kampanii prowadzonej przez Friends of the Earth:

Bite -Back, WTO Hands off our food. Bedziemy zbierali podpisy pod protestem przeciw genetycznie modyfikowanej żywnosci. >> więcej

Urszula Burkot, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego otrzymała w dniu 27 listopada 2003 nominację do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zapraszamy do kontaktu w sprawie prac Rady. Zgłaszane tematy, problemy prosimy przesylać mailem lub pocztą na adres: PKE-OM Pl.Zamkowy 10, 00-277 Warszawa. Obsługe administracyjno-biurową Rady zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego.

Informacje na temat składu rady oraz informacje odnosnie zadań, relacje z pierwszych posiedzeń, mozna znależć na stronach: www.ngo.pl i www.mgpips.gov.pl.

"Happy Birthday Putin - Ratify Climate Treaty Now !"  - nowa akcja Friends of the Earth - Europe, polegająca na wysłaniu e-kartki urodzinowej do Prezydenta  Putina, z jednoczesnym apelem o jak najszybsze ratyfikowanie przez Federację Rosyjską Protokołu z Kioto. Nie czekaj, wyslij kartkę do Putina !

 

Biuletyn Klimatyczny nr 4 - ukazal się czwarty nr elektronicznego Biuletynu Klimatycznego. - Biuletyn w  formacie .pdf (354kb) do ściągnięcia bezpośrednio przez powyższy link, lub ze strony Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

"Programy rolnośrodowiskowe szansą dla Twojego gospodarstwa - Informator dla Rolników" - ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Zbigniewa M. Karaczuna dotycząca programów rolnośrodowiskowych. Publikacja ta jest jednym z elementów projektu realizowanego przez PKE-OM pt.: "Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - promocja i szkolenia"

Apel Komisji Ochrony Klimatu i Powietrza PKE w sprawie zaprzestania pracy elektrowni jadrowej na Plw. Kolskim - jest to akcja faxowa w ramach Friends of the Earth przeciwko funkcjonowaniu starej, 30-letniej elekrowni jadrowej na Płw. Kolskim, ktora miała byc zamknieta. Niestety Rosja podjeła decyzje o przedłuzeniu jej działalnosci o nastepne 10 lat. (tekst apelu w formacie doc. 48kb)

Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - promocja i szkolenia - nowy projekt realizowany przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego w ramach Programu TERAZ INTEGRACJA -promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

List Koalicji Klimatycznej do Ministra Środowiska z prośbą o przekazanie informacji na temat zaawansowania prac nad narodową strategią redukcji gazów cieplarnianych, przewidywanym terminie etapu jej konsultacji oraz planowanym terminie przyjęcia przez Rząd

Biuletyn Klimatyczny nr 3 - ukazal się trzeci nr elektronicznego Biuletynu Klimatycznego. - Biuletyn w  formacie .pdf (358kb) do ściągnięcia bezpośrednio przez powyższy link, lub ze strony Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

Stanowisko Zarządu Okręgu Mazowieckiego – Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, wystosowane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Apel Koalicji Klimatycznej w sprawie ratyfikowania przez Rosję Protokołu z Kioto - 19 lutego koalicja zwrocila sie do Pana Premiera Michaiła Kasjanowa oraz do najwyższych władz państwowych Federacji Rosyjskiej z apelem o podjęcie zdecydowanych kroków, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację Protokołu z Kioto przez Rosję.

Zmiany w Regulaminie Koalicji Klimatycznej, przyjęte 15 lutego, w Warszawie, na spotkaniu założycielskim Koalicji Klimatycznej

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w sprawie ustawy dotyczącej wykorzystania biopaliw z 9 stycznia 2003 roku.


Informacje i wydarzenia z 2002 roku >>>


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail: pke-klimat@wp.pl