tu jesteś: strona główna>Nowości


Informacje i wydarzenia z 2005 roku

W dniu 10 stycznia 2006 r. o godz.13.00 w Zespole Szkół w Ostrówku (gmina Klembów) wręczone zostaną nagrody przyznane przez Jury konkursu plastycznego "Łaczy nas ekorozwoj i kultura". =>> Wyniki

na stronie Ministerstwa Środowiska ukazała się informacja prasowa z przebiegu i wyników XI Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz I Spotkania Stron Protokółu z Kioto do tej Konwencji (Montreal, 28 listopada - 09 grudnia 2005) >> więcej

W dniu 10 grudnia 2005 roku odbyło sie spotkanie Jury oceniajacego prace w ramach konkursu "Łaczy nas ekorozwoj i kultura". Wyniki wkrótce.=>> Zdjęcia

W ramach projektu PKE-OM - „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA”, w najbliżych dniach odbędą się następujące spotkania i szkolenia:

- w dniu 7 grudnia 2005 roku o godz. 13.30, w sali bibliotecznej w Stanisławowie odbędzie się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną, gdzie zostanie zorganizowany WIECZÓR POETYCKI PRZY ŚWIECACH POEZJI PROEKOLOGICZNEJ.

- w dniu 8 grudnia 2005 roku o godz. 13.00 w Latowiczu odbędzie się warsztat szkoleniowy nt. OCZYSZCZALNI KORZENIOWYCH - dla radnych i sołtysów

- w dniu 9 grudnia 2005 roku o godz. 10.30, w Domu Kultury w Klembowie odbędzie się warsztat szkoleniowy nt. CENTRÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA EKOROZWOJU GMINY.

- w dniu 12 grudnia 2005 roku o godz. 11.30 w Szkole Gimnazjalnej w Klembowie odbędzie się warsztat szkoleniowy dla młodzieży nt. Wartości przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego pogranicza płn.-wsch. Mazowsza i Podlasia.

W dniach 26-27 listopada 2005 r. w Otwocku odbył się Walny Zjazd Polskiego Klubu Ekologicznego oraz konferencja jublileuszowa z okazji 25 lecia działalności. >> więcej

Informacja o zmianach w Zarządzie Okręgu Mazowieckiego oraz Zarządach Kół przyjętych podczas Walnego Zebrania Okręgu, które odbyło się 10 września 2005 r.>> więcej

W Montrealu odbywa się obecnie (w terminie 28 Listopada – 9 Grudnia 2005 r.) spotkanie stron Sygnatariuszy Protokołu Kioto i jednocześnie trwa spotkanie Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych >> więcej

 

UWAGA!!! Ruszył nowy projekt PKE-OM - „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA”, którego celem jest wypracowanie jako organizacje pozarządowe w ramach utworzonej Grupy Partnerskiej - Łączy nas ekorozwój i kultura, efektywnych metod współpracy z gminą dla tworzenia nowych ekorozwojowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym dla wielu inicjatyw obywatelskich. >> więcej

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w Akcji Centralnej Kampanii Klimatycznej - 24 września 2005 r. w godz. 11.00-17.00, CAMPUS Uniwersytetu Warszawskieo przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w ramach IV OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH >> więcej

 

W ramach projektu Kampania Klimatyczna zapraszamy na akcję lokalną - 9 września w Mławie - mającą na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, mediów oraz władz rządowych na problemy zmian klimatycznych. Podczas akcji, na drewnianych panelach, malowane będą „przesłania klimatyczne”. Więcej na stronie projektu >>>

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Okręgu, które odbędzie się 10 września 2005 r. o godz. 10.15 w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20 w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.>> więcej

UWAGA!!! Ruszył nowy projekt PKE-OM - Kampania Klimatyczna, która jest priorytetowym projektem roku 2005 - 2006 realizowanym przez Friends of the Earth Europe. Kampania prowadzona jest od 4 lat przez kraje takie jak: Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Słowacja, Czechy i ma na swoim koncie liczne sukcesy. W tym roku do grona aktywistów dołączył Polski Klub Ekologiczny (Friends of the Earth Poland). Celem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi uczestników Konferencji Klimatycznej (spotkania stron Protokołu z Kyoto), która odbędzie się w grudniu 2005 roku w Montrealu, na skutki zmian klimatycznych.>> więcej


Informacje i wydarzenia z 2005 roku >>>

Informacje i wydarzenia z 2004 roku >>>

Informacje i wydarzenia z 2003 roku >>>

Informacje i wydarzenia z 2002 roku >>>


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail: pke-klimat@wp.pl