tu jesteś: strona główna>o Nas


 

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejąca od 1981 roku, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki  społeczno-gospodarczej Polski. Jednym z głównych celów działania PKE jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną, skupiającym w swoich kręgach ekspertów z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska a także ludzi zainteresowanych ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Polski Klub Ekologiczny jest organizacją składającą się z 16 Okręgów regionalnych i kilkudziesięciu lokalnych kół;  skupia około 3500 członków. Zarząd Główny PKE znajduje się w Krakowie, natomiast Zarząd Okręgu Mazowieckiego posiada siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Okręg Mazowiecki PKE istnieje od początku działalności PKE i posiada osobowość prawną. Posiada koła regionalne m.in. w Mławie, Nasielsku, Otwocku, Sulejówku.

Przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego istnieją sekcje merytoryczne posiadające kompetencje do reprezentowania stanowiska Klubu w konkretnych dziedzinach w skali krajowej i zagranicznej.

Są to: Sekcja Ładu Przestrzennego, Komisja Ochrony Powietrza i Klimatu oraz Biuro Zrównoważonego Transportu.

Polski Klub Ekologiczny jest częścią międzynarodowej sieci Friends of the Earth.

Sprawozdanie merytoryczne PKE OM za rok 2009>>>

Bilans wyników PKE OM za rok 2009 >>>

Rachunek wyników PKE OM za rok 2009 >>>

Sprawozdanie merytoryczne PKE OM za rok 2008 >>>

Bilans wyników PKE OM za rok 2008 >>>

Rachunek wyników PKE OM za rok 2008 >>>


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail:pkeom.info@gmail.com