tu jesteś: strona główna>Nowości


Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął 1 kwietnia 2015 realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Projekt ma zwiększyć kontrolę obywatelską nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawić jakość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin, w tym systemów zarządzania energią opisanych w PGN oraz udziału społecznego w tworzeniu i wdrażaniu PGN.

W ramach projektu Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki chce stworzyć Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Z jego pomocą w wybranych gminach przeprowadzone będą pilotażowe kontrole Planów, a w szczególności procesu ich tworzenia, treści i poziomu partycypacji społecznej.

Wyniki kontroli posłużą opracowaniu rekomendacji dla gmin i dopracowaniu Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN. PKEOM przedstawi rezultaty w raporcie oraz w broszurze instruktażowej prezentującej Narzędzie. Materiały zostaną rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i do ponad 250 organizacji pozarządowych. Ponadto materiały będą też przedstawione i skomentowane na konferencji, przekazane do mediów i udostępnione w Internecie.

Adresatami działań są gminy oraz lokalnie działające organizacje pozarządowe.

Projekt realizują: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - lider oraz partnerzy - Instytut na rzecz Ekorozwoju i norweska organizacja Future in Our Hands.

 

Projekt jest podzielony na 4 etapy:

- opracowanie "Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN" (NKO);
- przeprowadzenie kontroli PGN w wybranych gminach;
- opracowanie wniosków i rekomendacji z kontroli (połączone z korektą Narzędzia, jeśli będzie ona konieczna);
- upowszechnianie rezultatów.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2016.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).


.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70
e-mail: pkeom.info@gmail.com