tu jesteś: strona główna>Projekty>Sekcja ładu przestrzennego


    Sekcja ładu przestrzennego

W zakresie prac merytorycznych Zarząd Okręgu koncentrował się na zagadnieniach, uznanych za priorytetowe przez Walne Zebranie Członków w roku 1999r. Do nich zalicza się m.in. kwestie z ładu przestrzennego. Z upoważnienia Zarządu Głównego PKE przy Okręgu powołano ogólnopolską Sekcję Ładu Przestrzennego.   

Istniejąca Sekcja Ładu Przestrzennego PKE przy OM została wybrana w drodze konkursu do współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, obecnie Infrastruktury, jako organizacja pozarządowa. Jednocześnie przedstawiciele PKE biorą udział w posiedzeniach Sejmu , opiniują nowe dokumenty i propozycje uchwał w tym zakresie.  

Osoby zainteresowane współpracą lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy  do kontaktu z Urszulą Burkot koordynatorem projektu ( tel/fax: +22 827-33-70 lub ulaburtkot@pke-maz.most.org.pl ).


 ::: Nowości :::