tu jesteś: strona główna>Projekty>Komisja ochrony klimatu i powietrza>Zatrzymać globalne ocieplenie  

 
 

 

    Informacja o projekcie pt. "Zatrzymać globalne ocieplenie..."

Prowadzenie aktywnej polityki klimatycznej to dziś jeden z priorytetów światowych działań w dziedzinie ochrony środowiska. Międzynarodowe porozumienia ekologiczne - Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokół z Kioto - zobowiązują Polskę i inne kraje uprzemysłowione do redukcji emisji najważniejszych gazów szklarniowych. Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu to również jeden z najważniejszych celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, stanowiącej ważny punkt odniesienia dla działań podejmowanych w naszym kraju. Dlatego też PKE-OM traktuje te zagadnienia jako jedno z najważniejszych pól swojej aktywności. Uruchomienie skutecznej kampanii klimatycznej staje się szczególnie aktualne właśnie teraz, gdy ważą się losy Protokołu z Kioto, a nasz kraj musi podjąć działania prowadzące do ratyfikacji tego porozumienia.

Kontynuacją dotychczasowych działań PKE-OM związanych z ochroną klimatu jest nowy projekt pt. "Zatrzymać globalne ocieplenie...". Do jego realizacji przystąpiliśmy w styczniu 2002 r. Głównymi celami projektu jest włączenie się do kampanii informacyjnej związanej z problematyką ochrony klimatu oraz przyczynienie się do zacieśnienia współpracy pozarządowych organizacji ekologicznych, którym nieobojętna jest problematyka ochrony atmosfery. W szczególności w ramach projektu planujemy przygotowanie i opublikowanie dwóch informatorów. Pierwszy z nich skupiać się będzie na ogólnym wprowadzeniu do problematyki globalnych zmian klimatycznych, omawiać też będzie doświadczenia wybranych europejskich organizacji pozarządowych i prowadzone przez nie kampanie klimatyczne. Druga publikacja przedstawi priorytety i działania Unii Europejskiej w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych a także stan wdrażania polityki klimatycznej w Polsce.

Równie istotnym komponentem projektu było zorganizowanie Konferencji i warsztatów dla przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, które w naszej intencji mogłyby stanowić impuls do powołania trwałej formy współpracy   Koalicji Klimatycznej ułatwiającej koordynację zamierzeń i przedsięwzięć ruchu ekologicznego w sprawach dotyczących ochrony klimatu. Warsztaty odbyły się w dniach 20-22 czerwca w Kazimierzu Dln. Wzieło w nich udział około 30 uczestników reprezentujących poszczególne okręgi PKE oraz inne organizacje pozarządowe, a także przedstawiciel jednej z europejskich sieci NGO prowadzących aktywne kampanie klimatyczne (FoE, czyli Friends of the Earth).

Wierzymy, że realizacja naszych zamierzeń przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat polskiej i europejskiej polityki klimatycznej (i szerzej - polityki ekologicznej) oraz zapoczątkuje proces tworzenia partnerskich więzi między polskimi a europejskimi organizacjami ekologicznymi przyczyniając się do wspólnych działań służących przestawianiu szerokiej opinii publicznej informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi i sposobach zapobiegania im.

Projekt "Zatrzymać globalne ocieplenie..." realizowany jest w partnerskiej współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Realizowana obecnie faza projektu będzie trwała do sierpnia br. Planujemy kontynuowanie prac związanych z projektem o ile uda nam się uzyskać niezbędne środki. Obecne działania finansowane są ze środków własnych PKE oraz grantu funduszu Phare (program ACCESS). Organizacja Konferencji w Kazimierzu została ponadto dofinansowana przez NFOŚiGW.

Osoby zainteresowane współpracą lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy do kontaktu z Mirosławem Sobolewskim, koordynatorem projektu ( tel + 22 694 1065, 606 816 028 lub pke-klimat@wp.pl ).


Projekt "Zatrzymać globalne ocieplenie..." realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej