tu jesteś: strona główna>Struktura


ZARZĄD OKRĘGU:

Skład osobowy Zarządu Okręgu:

            Prezes:          Ewa Osowska    

            Wiceprezes: prof dr hab Zbigniew M.Karaczun
              
            Sekretarz:     Urszula Burkot

            Skarbnik:     Małgorzata Bolek

            Członkowie:  Barbara Mileszczyk;  Maria Dąbrowska
                                

Kontakt:pkeom.info@gmail.com 

KOŁA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PKE::

  • Koło OM PKE w Otwocku " Otwockie Sosny" - najstarsze koło Okręgu, bardzo aktywne w środowisku lokalnym, współpracuje z miesięcznikiem "Gazeta Otwocka", uczestniczy w decyzjach samorządowych, organizuje liczne akcje ekologiczne wśród dzieci i młodzieży.

Prezes:            Bohdan Szymański

Adres:              skrytka pocztowa nr 8,  05-400 Otwock, tel.(0-22)779-38-36, fax.788-39-55

 

  • Koło OM PKE w Sulejówku powstało w marcu 2001 roku na bazie Stowarzyszenia Ochrony Lasów Sulejówka. Koło intensywnie współpracuje z władzami lokalnymi zajmujac się przede wszystkim ochroną zagrożonych ujęć wody oraz ochroną lasów.

 

Prezes:            prof.dr hab. Maria Łebkowska

Adres:              ul.Szymanowskiego 55,  05-070 Sulejówek

 

 

  • Koło OM PKE w Siedlcach "Podlasie" – reaktywowane w 2005 r., realizuje programy edukacyjne i informacyjne w formie wykładów i prezentacji na imprezach dla mieszkańców regionu. Zajmuje się ochroną przyrody i krajobrazu.

Prezes: Barbara Mileszczyk,

Adres: ul.Mazowiecka 54,08-110 Siedlce, tel.510379651, bmiles@wp.pl

 

  • Koło OM PKE w Warszawie - realizuje projekty dotyczące ochony powietrza i klimatu, energetyki, transportu i planowania przestrzennego. Prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjne, jak również działania lobbyngowe.

Prezes:         Malgorzata Bolek

Adres:          ul. Mazowiecka 16/11, 00-052 Warszawa

  • W Mławie kontynuując tradycje Koła PKE Prezes Ewa Osowska - mieszkanka Mławy będzie dalej prowadzila dzialalność edukacyjną, w tym coroczne plenery malarskie: Mazowsze północne pędzlem malowane i konkursy dla dzieci młodzieży EKObrazy kontakt:

Prezes:     Ewa Osowska      

Adres:              ul. Ceglana 17, Mława, tel. (0-23) 654-48-94, email: pke-mlawa@wp.pl.:: Adres kontaktowy ::.

Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70 
e-mail: pkeom.info@gmail.com