tu jesteś: strona główna>Projekty>Komisja ochrony klimatu i powietrza>Zielona energia


    "Zielona Energia - Lobbing Energetyczny"

W okresie lat 1999 - 2001 w ramach projektu "Zielona Energia - Lobbing Energetyczny" prowadzono działania w dwóch podstawowych kierunkach. Pierwszym z nim były działania na rzecz szeroko pojętej reformy polskiego sektora energetycznego - przede wszystkim stworzenie w Polsce warunków dla bardziej dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz wstrzymanie rozwoju energetyki konwencjonalnej. Drugim kierunkiem działań były prace w zakresie wprowadzenia w Polsce aktywnej polityki ochrony klimatu i mające na celu doprowadzenie do ratyfikacji Protokołu z Kioto. W ramach pierwszego kierunku działań w ramach kampanii "Zielona Energia" prowadzono działania lobbistyczne - początkowo mające na celu zachęcenie posłów do zobowiązania resortu środowiska do opracowania strategii rozwoju OZE, a następnie brano udział przy przygotowaniu tej strategii (wsparcie udzielono EC BREC, które przygotowało materiały wyjściowe dla tej strategii) i wspierające przyjęcie strategii przez Sejm.  

Wspólnie z EC BREC przygotowano informacje dla wszystkich posłów dotyczącą konieczności wsparcia "Strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku". W ramach ww. prac  zorganizowano także jedną konferencje prasową, do około 20 dziennikarzy oraz wysłano informacje prasową nt. korzyści z rozwoju OZE i niezbędnych prac dla wsparcia rozwoju OZE.

Przedstawiciel Klubu uczestniczył także w międzynarodowej konferencji nt. ochrony klimatu w Amsterdamie, gdzie przedstawił opinię PKE na temat konieczności ratyfikowania Protokołu z Kioto oraz problemów związanych z wykorzystaniem mechanizmów elastyczności.

Dwukrotnie przedstawiciele PKE uczestniczyli w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Friends of the Earth Europe na rzecz ratyfikacji Protokołu z Kioto.

Pierwszy wyjazd 11 osobowej grupy z PKE , składającej się z przedstawicieli kół Okręgu Mazowieckiego z Mławy, Nasielska, Otwocka,  miał miejsce w listopadzie 2000 roku do Hagi, gdzie odbywała się Konferencja Klimatyczna COP6. FoE Europe wraz z FoE Netherlands zorganizowało budowę symbolicznego wału przeciwpowodziowego przed Centrum Kongresowym w Hadze. W całej akcji na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wzięło udział 6 tysięcy osób, głównie z Europy, ale i także z innych części świata. Grupa wyjazdowa PKE przygotowała transparenty w języku polskim i angielskim z nazwą i logo PKE z hasłami na rzecz ratyfikacji protokołu z Kioto.

PKE uczestniczył także w lipcu 2001 r. w akcji poparcia idei ochrony klimatu organizowanej podczas konferencji w Bonn COP6 bis przygotowanej przez FoE Niemiec (Bund) ze wsparciem FoE Europe, gdzie budowano "łódź życia", którą przeciągnięto przez miasto na miejsce gdzie toczyły się obrady Konferencji Klimatycznej. W całej akcji wzięło udział 4 tysiące osób, w tym 15 osób z PKE, przedstawicieli kół klubowych. Konferencja w Bonn doprowadziła do osiągnięcia wstępnego porozumienia państw na rzecz ratyfikacji protokołu z Kioto.

W wyniku udziału PKE w powyższych wydarzeniach międzynarodowych:

  • ukazały się artykuły merytoryczno-sprawozdawcze w Biuletynach PKE ( po wyjeździe w Hadze i Bonn),
  • podkreślono wagę jaką PKE przywiązuje do rozwiązań w zakresie ochrony klimatu w skali globalnej,
  • wzmocniono związki PKE z Friends of the Earth.

"Zielona energia"-lobbing energetyczny, realizowany ze środków Swedish NGO Secretariat on Acid Rain i koordynowany przez dr. Zbigniewa M.Karaczuna z dużym udziałem Urszuli Burkot.

 

Osoby zainteresowane współpracą lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy do , lub kontaktu z dr. Zbigniewem Karaczunem koordynatorem projektu ( tel/fax: + 22 831-28-30 lub pke-klimat@wp.pl ).